Over ons

Elkaar leren kennen

Over ons

Als Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen werken wij samen aan onze doelstellingen.

De stichting bestaat uit Taakgroepen en een Bestuur.

De taakgroepen zijn al in een vroeg stadium gevormd. Op die manier kunnen wij werken aan onze doelstellingen.

Naast het bestuur en de taakgroepen bestaat de organisatie uit een club mensen die onze stichting nauwlettend volgt en deels actief is.

 

Onze taakgroepen

Nederlandse taal

 

Nederlands leren

De doelstelling van deze werkgroep gaat uit van het feit dat het kunnen spreken en verstaan van de Nederlandse taal een voorwaarde is om te komen tot voldoende integratie. De lessen zijn heterogeen van niveau en leeftijd, en worden gegeven door ervaren mensen. Er wordt gebruik gemaakt van de huidige lesmethodes in een ontspannen sfeer, waarbij het belang van de individuele deelnemer voorop staat.

Ontmoetingen met andere culturen

 

Vrouwen contact

Deze taakgroep heeft als doel om ontmoetingen te organiseren voor vrouwen met verschillende nationaliteiten om zodoende zorg te dragen en recht te doen aan het feit dat het belangrijk is dat men zich hier thuis voelt. Dat kan op informele manier door bijvoorbeeld te praten over gewoontes en feestdagen maar ook door bijvoorbeeld het uitwisselen van recepten.

Bestuur

Het bestuur

 • *******, voorzitter
 • Cees Cosijn, penningmeester

Overige bestuursleden

 • Rob Hille
 • Rina Bakker
 • Ankie Oppeneer 
 • Jilly van den Ameele

Adviseur namens Vluchtelingenwerk

 • Jilly van den Ameele

Taken van het bestuur 

 • de zorg voor de financiën,
 • het onderhouden van de nodige contacten o.a. met Vluchtelingenwerk
 • de aansturing van de diverse taakgroepen
 • de organisatie van jaarlijkse bijeenkomsten voor alle vrijwilligers en belangstellenden

Het gehele bestuur speelt bovendien een grote rol bij de vergroting van het maatschappelijk draagvlak.

Voor verdere info kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met

 • Cees Cosijn [ financiën ]

 

Stichting Kerk en Vluchteling vraagt helpende handen voor het bestuur en de taakgroepen.

Hulp gezocht

Over ons

Taakgroepen
Bestuur
Financiën

 

 

Steun ons

Doe een gift
Bezoek onze bijeenkomsten

Volg ons op Facebook

Financiële gegevens

IBAN nummer:
NL27RABO 01140.26.173

Contactgegevens

06-42825466 Cees Cosijn