Stichting Kerk en Vluchteling vraagt helpende handen voor het bestuur en taakgroepen.

Kerk en Vluchteling ondersteunt vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen in de ruimste zin van het woord. Er wordt financiële steun verleend in bepaalde noodgevallen. En daarnaast probeert de stichting de situatie van de vluchtelingen onder de aandacht te houden bij de regionale politiek en bij de bewoners van de regio. Corona heeft de laatste jaren veel van het werk van de Stichting noodgedwongen stil gelegd.
De stichting werkt ook aan de integratie van vluchtelingen in onze regio. Concrete activiteiten waren onder meer, al dan niet in samenwerking met anderen (hopelijk kunnen deze binnenkort weer opgepakt worden) : taallessen, filmvertoningen met nagesprek, gespreks- en ontmoetings- avonden, het uitbrengen van een nieuwsbrief, opzetten van kookgroepen waar Nederlanders en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, present zijn tijdens en na zondagvieringen in diverse kerken, het beheren van de website www.stichtingkenv.nl
Specifieke bestuurstaken zijn o.a.: de zorg voor de financiën , onderhouden van contacten met Vluchtelingenwerk Nederland, de diverse overheden en andere instanties, aansturen van en/of deelnemen in de taakgroepen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Niek van Waterschoot.
( niekvanwaterschoot@eparochie.nl)

Laat een reactie achter