Leviticus 19: 33-34

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.
Behandel vreemdelingen, die bij jullie wonen als geboren Israëlieten.  Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

Leviticus 19: 33-34

Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen

vanuit de kerken behartigen wij de belangen van vluchtelingen en allochtonen

De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen werkt sinds 29 augustus 2005 in Zeeuws Vlaanderen.
Wij behartigen vanuit de kerken de belangen van vluchtelingen en allochtonen.
De Stichting wordt gedragen door de Protestantse en Katholieke kerk.

Bovenstaande Award van vrijwaring van angst mochten we als stichting ontvangen in juni 2018. Meer

 

 

Bisschop Ernst prijs - kunstwerk

Tijdens een eucharistieviering in de Emmaüskerk in Terneuzen is op 2 mei 2010 de Bisschop Ernst prijs uitgereikt aan de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen. Meer

Doel

Het doel van de stichting is om geïnspireerd vanuit de Bijbelse boodschap de kerkelijke en niet kerkelijke samenleving  bij de problematiek van vluchtelingen en allochtonen te betrekken. Zij richt zich zowel op de eerste opvang als op de verdere integratie in de Nederlandse samenleving. Zij wil bevorderen dat aan hen materiële zowel als immateriële steun wordt verleend tijdens hun verblijf in Nederland.

Bijbelse opdracht

De Stichting ziet het als een Bijbelse opdracht om vanuit de kerken steun te bieden en te werken aan integratie van de vluchtelingen en allochtonen.

Formele doelstelling

Formeel heeft de stichting ten doel:

A) om geïnspireerd vanuit de Bijbelse boodschap de kerkelijke en niet kerkelijke samenleving te betrekken bij de problematiek van vluchtelingen en allochtonen, zowel w.b. de eerste opvang als de verdere integratie in de Nederlandse samenleving en zo te bevorderen dat aan hen zowel materiële als immateriële steun wordt verleend tijdens hun verblijf in Nederland.
B) het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, in de ruimste zin van het woord.

De trailer van de film van de Stichting Kerk en Vluchteling kunt u op YouTube bekijken.
Meer informatie over de feestelijke filmpremière vindt u hier.

Vertoning film 'Vluchtelingen in veilige haven'

Op zaterdag 13 april 2019 werd onze film 'Vluchtelingen in veilige haven' vertoond tijdens het Filmfestival. Deze, door Leen Muller gemaakte film gaat over vluchtelingen hier in Zeeuws Vlaanderen.
Deze film kan ook op verzoek vertoond worden bij u in de kerk of op andere bijeenkomsten.

Meest recente berichten

Foto terugblik 10-jarig bestaan van de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen

3 oktober 2015

  De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen is op 29 augustus 2005 opgericht om vanuit de verschillende kerkgenootschappen een stem…

Lees verder

Toekenning Bisschop Ernst prijs is een mooie erkenning

10 mei 2010

Tijdens een eucharistieviering in de Emmauskerk in Terneuzen is op 2 mei 2010 de Bisschop Ernst prijs uitgereikt aan de…

Lees verder
Verslag

Zodra er een verslag is, vindt u die hier.

1 februari 2010
Lees verder
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Januari 2024

1 februari 2010

Nieuwsbrief januari 24 Nieuwsbrief Oktober 2022   Nieuwsbrief December 2021 Nieuwsbrief 2021 Nieuwsbrief Mei 2020<a Nieuwsbrief september 2019

Lees verder

Stichting vraagt helpende handen

Kerk en Vluchteling vraagt helpende handen voor de verschillende taakgroepen en het bestuur.

Organisatie

Taakgroepen

Als stichting Kerk en Vluchteling hebben we in een vroeg stadium taakgroepen gevormd, die ook bijdragen aan onze doelstellingen.

De taalgroepen

  • Ontmoetingen met andere culturen
  • Nederlandse taal

Bestuur

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: Cees Cosijn

Overige bestuursleden
Rob Hille
Paula van Harn
Rina Bakker

Adviseur namens Vluchtelingenwerk
Jilly van den Ameele

Over ons

Taakgroepen
Bestuur
Financiën

 

 

Financiële gegevens

IBAN nummer:
NL27RABO 01140.26.173