Skip to content
Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen
Volg ons op
Leviticus 19: 33-34

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.
Behandel vreemdelingen, die bij jullie wonen als geboren Israëlieten.  Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

Leviticus 19: 33-34

Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen

vanuit de kerken behartigen wij de belangen van vluchtelingen en allochtonen

De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen werkt sinds 29 augustus 2005 in Zeeuws Vlaanderen.
Wij behartigen vanuit de kerken de belangen van vluchtelingen en allochtonen.
De Stichting wordt gedragen door de Protestantse en Katholieke kerk.

Bovenstaande Award van vrijwaring van angst mochten we als stichting ontvangen in juni 2018. Meer

 

 

Bisschop Ernst prijs - kunstwerk

Tijdens een eucharistieviering in de Emmaüskerk in Terneuzen is op 2 mei 2010 de Bisschop Ernst prijs uitgereikt aan de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen. Meer

Doel

Het doel van de stichting is om geïnspireerd vanuit de Bijbelse boodschap de kerkelijke en niet kerkelijke samenleving  bij de problematiek van vluchtelingen en allochtonen te betrekken. Zij richt zich zowel op de eerste opvang als op de verdere integratie in de Nederlandse samenleving. Zij wil bevorderen dat aan hen materiële zowel als immateriële steun wordt verleend tijdens hun verblijf in Nederland.

Bijbelse opdracht

De Stichting ziet het als een Bijbelse opdracht om vanuit de kerken steun te bieden en te werken aan integratie van de vluchtelingen en allochtonen.

Formele doelstelling

Formeel heeft de stichting ten doel:

A) om geïnspireerd vanuit de Bijbelse boodschap de kerkelijke en niet kerkelijke samenleving te betrekken bij de problematiek van vluchtelingen en allochtonen, zowel w.b. de eerste opvang als de verdere integratie in de Nederlandse samenleving en zo te bevorderen dat aan hen zowel materiële als immateriële steun wordt verleend tijdens hun verblijf in Nederland.
B) het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, in de ruimste zin van het woord.

Actueel

Oproep aan alle gemeenteleden en parochianen

Op 10 september komt om 19.30u de Commissie Samenleving van de gemeente Terneuzen samen om te spreken over de subsidie aan Vluchtelingenwerk.
Als Stichting Kerk en Vluchteling betreuren wij het ten zeerste dat de gemeente Terneuzen de subsidie aan VluchtelingenWerk heeft stop gezet. Wij zijn zeer bezorgd om het welzijn van de vluchtelingen. De gemeente Terneuzen heeft een keuze gemaakt die niet in het belang van vluchtelingen is.
Op 10 september willen we met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij de commissievergadering om te laten zien dat vele inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vluchtelingen willen steunen.
De première in januari van de film “Vluchtelingen in veilige haven” werd door honderden mensen bezocht.
Hopelijk mogen we nu ook op u rekenen om op 10 september aanwezig te zijn. Door uw aanwezigheid laat u zien dat vluchtelingen u aan het hart gaan en dat de inzet van VluchtelingenWerk noodzakelijk is.
We hopen dat het besluit om de subsidie te stoppen teruggedraaid wordt.
We zien u graag terug op 10 september 19.30u in het gemeentehuis in Terneuzen.
Meer informatie bij pastor Niek v. Waterschoot: 0115-616006 of niekvanwaterschoot@eparochie.nl .
Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen

De trailer van de film van de Stichting Kerk en Vluchteling kunt u op YouTube bekijken.
Meer informatie over de feestelijke filmpremière vindt u hier.

Vertoning film 'Vluchtelingen in veilige haven'

Op zaterdag 13 april a.s. wordt om 10.30 uur onze film 'Vluchtelingen in veilige haven' vertoond tijdens het Filmfestival. Deze, door Leen Muller gemaakte film gaat over vluchtelingen hier in Zeeuws Vlaanderen.

Houd dus de website van Cinecity Terneuzen in de gaten.

Van harte aanbevolen.

https://www.filmfestivalzeeuwsvlaanderen.nl/programma/vluchtelingen-veilige-haven

Stichting vraagt helpende handen

Kerk en Vluchteling vraagt helpende handen voor de verschillende taakgroepen en het bestuur.

Organisatie

Taakgroepen

Als stichting Kerk en Vluchteling hebben we in een vroeg stadium taakgroepen gevormd, die ook bijdragen aan onze doelstellingen.

De taalgroepen

  • Ontmoetingen met andere culturen
  • Nederlandse taal

Bestuur

Voorzitter: Derk Blom

Secretaris: Niek van Waterschoot

Penningmeester: Cees Cosijn

Overige bestuursleden
Rob Hille
Paula van Harn
Rina Bakker

Adviseur namens Vluchtelingenwerk
Jilly van den Ameele

Over ons

Taakgroepen
Bestuur
Financiën

 

 

Financiële gegevens

IBAN nummer:
NL27RABO 01140.26.173

Contactgegevens

Postadres
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen

0115-616006 (kantoor) of 0115-491990 (privé)

Scroll To Top