In Memoriam Peter van Heerbeek.

Peter van Heerbeek

Op 8 juni 2020 is Peter van Heerbeek overleden. Vanaf het begin van de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws- Vlaanderen was hij bij ons bestuur betrokken. Pas de laatste jaren moest hij vanwege zijn gezondheid wat stapjes terug doen in zijn vele vrijwilligerswerk, zodat hij ook zijn taak binnen ons bestuur moest neerleggen.

Gedreven onderwijsman voor de Stichting

Voor Peter telde iedere mens: ongeacht de kleur, ongeacht het land waar men vandaan komt. Binnen K&V kon hij werk maken van zijn gedrevenheid om iets voor mensen in de knel te betekenen. Naast dat Peter zeer goed meedacht binnen het bestuur over allerlei nieuwe initiatieven, heeft hij vanuit K&V zeer veel bereikt op het gebied van taalonderwijs aan vluchtelingen. Hij ging in gesprek met de gemeente Terneuzen, met DOW, met Pibwl en met scholen om een goede locatie te krijgen voor de taallessen aan de vluchtelingen. En natuurlijk moest er goed lesmateriaal komen. En Peter flikte het allemaal. Hij zocht docenten bij elkaar. Peter coördineerde lange tijd de taallessen in de Kameleon. Hij kreeg de financiering voor elkaar.

Vol passie lesgeven van de Nederlandse taal

Daarnaast vond hij het als onderwijsman ook heel plezierig om zelf les te geven. Dat deed hij jarenlang meerdere keren per week. Ik ben een keer in de klas van Peter geweest. 18 nationaliteiten zaten daar rond de tafel. En al deze mensen met al die verschillende achtergronden en taalniveaus bracht hij de beginselen van het Nederlands bij. Met veel geduld, met veel passie en liefde. Hij kende zijn cursisten; hij wist hoe hij ieder moest aanpakken. En vooral: hij bleef de cursisten aanmoedigen om die lastige Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Peter was geliefd bij zijn cursisten.

Medewerking aan onderzoek naar interreligieus dialoog

Aan een groot interreligieus wetenschappelijk onderzoek uit Nijmegen heeft Peter eveneens zijn energie gegeven. Vanuit de universiteit werd gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar interreligieuze dialoog. De lespakketten van de universiteit moesten getest worden in de praktijk. En Peter zorgde er voor dat er dialooggroepen tussen Moslims en Christenen kwamen. Met deze ervaringen kon men op de universiteit weer verder.

Inbreng van interessante informatie bij het bestuur

Peter was een goed geïnformeerd man. Interessante artikelen bracht hij in bij ons bestuur. Hij schreef ook zelf regelmatig een artikel voor onze nieuwsbrief. In tijden van verkiezingen pluisde hij de programma’s door van de politieke partijen: wat voor standpunt namen de verschillende politieke partijen in als het ging over vluchtelingen. Een heidens karwei. Maar Peter maakte er een helder en goed leesbaar overzicht van.

Zijn medewerking aan de film ‘Vluchteling in veilige haven’

In 2018 – toen Peter ons bestuur al had verlaten maar nog steeds taallessen verzorgde op de Kameleon – gaf hij ook zijn medewerking aan de film Vluchteling in veilige haven. Daarin zie je een bewogen docent, die vertelt hoe belangrijk die taallessen voor de vluchtelingen zijn en hoeveel deugd hij er zelf van heeft om dat werk te doen. Hoeveel beter hij de cultuur van de vluchtelingen heeft leren kennen en hoeveel deze mensen je terug geven. Peter keek er in grote dankbaarheid op terug.

Dankbaar zijn we ook als Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch- Vlaanderen, dat we zo lang en plezierig met hem hebben kunnen samenwerken. Het was een fijne tijd.

Laat een reactie achter